Milieubewustzijn

De Digitale Dump

Artikelindex

Niet alle vormen van hergebruik blijken ecologisch en sociaal verantwoord zijn. Wereldwijd kampen ontwikkelingslanden jaarlijks met 20 tot 50 miljoen ton elektrisch en elektronisch afval.

Dat wijst de studie “The Digital Dump”, uitgevoerd door de organisatie BAN (The Basel Action Network) en in oktober 2005 gepubliceerd, uit.

Deze studie bestudeert vooral de concrete situatie in Nigeria, een land dat massaal gebruikte computers importeert, om conclusies te trekken voor de algemene handel.

Nu u ervan overtuigd bent dat hergebruik van computers een van de meest doeltreffende en milieuvriendelijke oplossingen is tegen de stroom van afval die de snelst groeiende industrie ter wereld jaarlijks produceert, wil PUC u er toch op attent maken dat niet alle vormen van hergebruik ecologisch en sociaal verantwoord zijn.

"Wereldwijd kampt men jaarlijks met 20 tot 50 miljoen ton elektronisch afval. Bovendien groeit dit aantal aan een enorme snelheid."

Omdat de Westerse Wereld  met een aanzienlijke hoeveelheid producten zitten, die niet meer aan haar, maar misschien wel aan andermans behoeften voldoen, worden massa’s computers naar ontwikkelingslanden verzonden.

Wereldwijd kampt men jaarlijks met 20 tot 50 miljoen ton elektrisch en elektronisch afval. Bovendien groeit dit aantal aan een enorme snelheid. Terwijl in de Verenigde Staten in 2003 jaarlijks slechts 50 miljoen computers als onbruikbaar werden afgestempeld, zijn dat er nu 100 miljoen.

 

De vraag naar informatietechnologie groeit in de ontwikkelingslanden eveneens meer en meer, maar door het gebrek aan financiële middelen, kan aan die behoeften niet voldoen worden. Een mogelijkheid om die toch op te vullen, vinden ze in de verschillende Westerse bedrijfjes, die verantwoordelijk zijn voor de export van containers tweedehandscomputers, die in de industrielanden nauwelijks nog een toekomst hebben.

Deze handel lijkt een win-win situatie te zijn. De Westerse wereld geraakt op een milieuvriendelijke en solidaire manier van haar verouderd elektronisch materiaal af, en door tweedehandscomputers te importeren, geven ontwikkelingslanden armere lagen van de bevolking de kans om zich op een goedkope manier toch nog een computer te kunnen aanschaffen.

Toch blijkt deze situatie helemaal niet meer zo positief te zijn wanneer ze onder de loep wordt genomen. Dat wijst de studie “The Digital Dump”, uitgevoerd door de organisatie BAN (The Basel Action Network) en in oktober 2005 gepubliceerd, uit. Deze studie bestudeert vooral de concrete situatie in Nigeria, een land dat massaal gebruikte computers importeert, om conclusies te trekken voor de globale handel.

De groeiende export van gebruikte computers uit ontwikkelde landen gebeurt steeds vaker vanuit grote eigenbelangen, eerder dan vanuit altruïsme. De win-win situatie is daardoor een win-verlies situatie geworden.

Het excuus dat vaak gebruikt wordt ter verantwoording is het willen overbruggen van de digitale kloof, die tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen is ontstaan doordat ontwikkelingslanden de razendsnelle evolutie van informatica niet hebben kunnen bijhouden. Wat velen niet (willen) weten is dat door de digitale kloof te willen overbruggen, men een digitale dumping veroorzaakt.

"In Nigeria worden maandelijks zo’n 400.000 computers ingevoerd.

De ‘Digital Dump’ studie toont aan dat 75 % van dat geïmporteerd computermateriaal waardeloze rommel blijkt te zijn die niet meer hersteld of hergebruikt kan worden."

Veel van de informatica die in de derde wereld als ‘tweedehands’ wordt ingevoerd, blijkt eigenlijk niet-bruikbare afval te zijn. In Nigeria worden maandelijks zo’n 400.000 computers ingevoerd.

De studie toont aan dat 75 % van dat geïmporteerd computermateriaal waardeloze rommel blijkt te zijn die niet meer hersteld of hergebruikt kan worden.

Aangezien veel van onze oude computers schadelijke stoffen bevatten, blijft er voor de ontwikkelingslanden een gevaarlijke afvalberg over, die men niet op een veilige manier kan verwerken. Er bestaat immers geen degelijk recyclage management, waardoor veel van het kwalijk afval gestort wordt en schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terechtkomen. Soms wordt het afval zelfs verbrand, wat voor de uitstoot van giftige chemicaliën zorgt, die de volksgezondheid serieuze schade berokkent.

In zekere zin is deze situatie ook een verlies-verlies situatie. Door het probleem van de afvalverwerking van elektronica naar de derde wereld te verschuiven, ontneemt de Westerse wereld zichzelf de mogelijkheid om een degelijk verwerkingsmanagement uit te bouwen om huidig en toekomstig giftig afval veilig, correct en milieuvriendelijk te verwerken.

Afdrukken

News portal

Copyright 2016 - PUC (Pro Used Computers). Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling en integratie door FERENTIS - advies digitale media en online communicatie.