• Home
  • Milieu
  • De computerindustrie is even vervuilend als de vliegtuigindustrie

Milieubewustzijn

De computerindustrie is even vervuilend als de vliegtuigindustrie

Artikelindex

De grote impact van de pc op het milieu zit niet in het stroomverbruik tijdens het gebruiksleven en zelfs niet zozeer in de recyclage van de pc na afloop van zijn 'gebruiksleven'...
Wat is er nodig voor de productie van 1 PC + scherm?

  • 240 kg fossiele brandstof
  • 22 kg chemicaliën
  • 1500 liter water

Het grootste energieprobleem van de computer ligt bij de productie.

Oplossing: Een doeltreffende strategie voor de computer is de levensduur ervan verlengen. Op die manier is het intensieve productieproces meer rendabel. Hoe langer een PC gebruikt kan worden, hoe minder nieuwe PC ’s er gemaakt moeten worden en hoe minder vervuilende processen gestart moeten worden.

"Vele mensen die niet in de IT-sector actief zijn, vergeten wel eens dat een computer een kleine chemische bom is, die wanneer de onderdelen ervan verbrand of uit elkaar gehaald worden, ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken."

Om zo nauwkeurig mogelijk het ecologische statuut van een computer te beoordelen, moet men verder kijken dan alleen maar naar het gebruiksleven ervan.

In een studie van de Verenigde Naties (VN) genaamd ‘Computers and the Environment’ (2003) gebruikt onderzoeker en auteur Eric Williams de methodiek van de ‘Life cycle assessment (LCA)’. Dit is de evaluatie van de milieubelasting van de totale levenscyclus van een product. Dat wil zeggen van de productie, het gebruik, de recyclage en de afvalverwerking.
Zo wordt binnen deze methodiek voor één bepaald product een optelsom gemaakt van alle verbruikte energie, water en grondstoffen, evenals van de impact van het gebruik van schadelijke stoffen.

Een analyse maken van de ecologische impact van computers op het milieu, het is een klus die minder snel geklaard is dan je op het eerste zicht zou vermoeden. Er moet met heel wat factoren rekening gehouden worden. Heel uiteenlopende zaken zijn elk op een verschillende manier van belang .
Bovendien is het soms moeilijk te bepalen hoe bepaalde facetten tegen mekaar moeten afgewogen worden. Wat is bijvoorbeeld meer doorslaggevend: energieverbruik of het gebruik van gevaarlijke grondstoffen?

Veel producenten geven bovendien niet zomaar informatie vrij over hun productieprocessen. De computerindustrie is een snel evoluerende hightech industrie. Precieze gegevens over productiemethodes worden uit bescherming tegen de concurrentie niet zomaar vrijgegeven.
Dat is duidelijk een handicap voor de 'Life Cycle Assessment' benadering.

Afdrukken

News portal

Copyright 2016 - PUC (Pro Used Computers). Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling en integratie door FERENTIS - advies digitale media en online communicatie.