Pucologie

Missie

In onze consumptiemaatschappij, waar de technologie pijlsnel verandert, beslissen bedrijven en privépersonen alsmaar sneller om hun computer(s) te vernieuwen. PUC heeft zich gespecialiseerd om deze afgedankte computers en computeronderdelen te hergebruiken:

  • zodat de elektronische afvalberg verkleint
  • zodat er minder CO2-uitstoot is door de productie van nieuwe computers
  • en we de drempel verlagen voor mensen die de snel
    veranderende technologische wereld willen verkennen

Visie

We geloven dat technologie essentieel is voor de menselijke vooruitgang, dat ze in de kern van ons leven zit en ook in de toekomst verdere welvaartsgroei mogelijk maakt. Maar we beseffen ook dat er grenzen zijn aan die groei en dat we aandacht moeten schenken aan de ecologische en maatschappelijke invloed van ons doen en laten.

Om duurzaam leven en ondernemen mogelijk te maken, volgen we bij PUC het principe Reduce, reuse, recycle.

1

Reduce

Eerst moeten we met z’n allen de elektronische afvalberg verminderen door minder te consumeren. Want geef toe: hebt u dat volgend technologische snufje echt nodig? Of moet die pc echt al na twee jaar de deur uit?
2

Reuse

Daarna gaan we voor hergebruik. De productie van een pc neemt maar liefst 75 % van het totale energieverbruik in zijn bestaan in, terwijl hij in zijn gebruiksleven maar 25 % energie verbruikt. Een pc zo lang mogelijk gebruiken, is dus de boodschap.
3

Recyle

Recycleren is de laatste optie, want het is zeer arbeids- en energie-intensief. Bovendien is 100 % recycleren nooit mogelijk, er blijft altijd afval over. We gaan pas over tot recyclage wanneer we met het restmateriaal totaal niets meer kunnen doen.

ODE AAN PUC

nee ik zal het niet ontkennen
ik word al een beetje oud
en ik voel het aan je strelen
dat je niet meer van me houdt
ik weet ik rammel al een beetje
en mijn denken gaat wat minder
je mag niet meer zo snel spreken
en mijn geheugen kent wat hinder
mijn beeld wordt al wat troebel
en mijn buitenkant is dof
mijn stem begint te breken
vanbinnen hang ik vol met stof
maar ik ben nog vrij van alle virussen
en bijlange niet versleten
al die kennis die ik heb
je zou het echt eens moeten weten
ik kan je helpen met je mails
en nog hopen tekst verwerken
bovendien ben ik heel speels
dat zul je zeker nog wel merken
dus gooi mij niet overboord
ik kan nog zoveel voor je doen
lieve baasje, heb je het gehoord
stuur mij nog niet met pensioen
en wil je mij dan echt niet meer
hou je zeker voet bij stuk
beperk dan mijn hartezeer
en breng mij gewoon naar Puc
want die zullen het erkennen
ik ben nog niet afgeschreven
die gaan mij eens goed verwennen
en dan begin ik mijn tweede leven

sacha de backer
(oktober 2006)