Internationale wet goedgekeurd tegen export
van elektronisch afval naar ontwikkelingslanden

Het verbod op het dumpen van zogenaamd e-waste wordt eindelijk internationale wet. Het Ban amendement, dat goedgekeurd is door 97 landen, verbiedt het exporteren van elektrisch en elektronisch afval naar andere landen. E-waste is enorm gevaarlijk door de aanwezigheid van toxische stoffen als kwik, lood en brandvertragers die broom bevatten.

Het Ban Amendement verbiedt de uitvoer van gevaarlijk afval vanuit lidstaten van de Europese Unie, de OESO (Organisatie voor Ontwikkeling en Economische Samenwerking, die uit 36 vooral welvarende landen bestaat) en Liechtenstein naar alle andere landen. In februari nog rapporteerde het BAN over de stortvloed aan gevaarlijk afval die vanuit Noord-Amerikaanse en Europese landen naar Azië en Afrika wordt versast. Daar wordt het vaak op een desastreuse manier ‘gerecycleerd’ door arme en onwetende arbeiders. Zonder bescherming verbranden, smelten en strippen ze er elektronisch afval, waardoor ze blootgesteld worden aan toxische metalen als lood, cadmium en kwik.

Eindelijk genoeg landen

Dankzij Kroatiës goedkeuring deze maand hebben nu 97 landen de overeenkomst geratificeerd en is een voldoende meerderheid bereikt om internationaal wet te worden. Al in 1994 bereikte de Basel Conventie, een orgaan dat controle moest uitoefenen op de export van schadelijk afval, een eerste overeenstemming rond het verbod op dumping van schadelijk afval. Door zware tegenkanting van landen als de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk, duurde het echter meer dan 25 jaar eer deze overeenkomst in een internationale wet kon worden gegoten.

Jim Puckett, die al vanaf de vroege jaren ’90 ijvert om de overeenkomst goedgekeurd te krijgen en hoofd is van het Basel Action Network (BAN): “Er mag geen excuus zijn om de ontwikkelingslanden te gebruiken als stortplaats voor het toxische afval van de rijken. Nu het Ban Amendement een legale zekerheid is, hopen we dat landen die tot op vandaag weigerden om te ratificeren dat nu zullen doen en daarmee het triestige hoofdstuk afsluiten van toxisch kolonialisme in de naam van recyclage.”

Opvallende afwezigen

Nog steeds opvallend afwezig op de lijst met landen die het akkoord hebben goedgekeurd, zijn de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Rusland, India, Brazilië en Mexico. De Verenigde Staten produceren het meeste afval per inwoner, maar weigeren de Conventie van Basel goed te keuren.

Volgens BAN heeft dit gebrek aan naleving van internationale regels tegen het dumpen van afval gewetenloze Amerikaanse ‘recycleerders’ een vrijgeleide gegeven om vele honderden containers gevaarlijk elektronisch afval af te voeren naar ontwikkelingslanden, zogenaamd voor recyclage.

Bron: www.ban.org

Lees ook EU dumpt elektronisch afval in arme landen

Els Depauw november 2019