Vermeden CO2-emissies door hergebruik zijn (*):

1 PC

109 kg vermeden CO2-uitstoot

1 Laptop

69 kg vermeden CO2-uitstoot

1 Scherm

41 kg vermeden CO2-uitstoot

1 Smartphone

27 kg vermeden CO2-uitstoot

Deze berekeningen zijn gebaseerd op een model van de Technische Universiteit van Berlijn (Energie- und CO2-Bilanz von PCs – Relevanz für reuse Strategies, 2005) en de  voorbereidende studie (TREN / D1 / 40-2005, Lot3, 2007).

Het model vergelijkt de impact op het milieu en het energieverbruik bij hergebruik van een computer gedurende drie jaar met de aankoop van een nieuwe computer. In de analyse werd rekening gehouden met de uitstoot bij de productie en de distributie van nieuwe computers, met de uitstoot die gepaard gaat met het herconditioneren van een computer, inclusief transport dat ermee gepaard gaat en met de uitstoot die recyclage met zich mee brengt.

Voor de productie van 1 computer zijn 1,8 Ton grondstoffen, chemicaliën en energie nodig.